Voorpagina

Stable Advies is gespecialiseerd in het begeleiden van bedrijfstransities. Hieronder wordt verstaan een all-in begeleiding van: start van een bedrijf, vestiging van een dochteronderneming in Nederland, doorgroei van een organisatie, herstructurering van een bedrijf of downsizing bij een niet renderend onderdeel, verzelfstandiging van een bedrijfsonderdeel, aanpassing van de besturingstructuur, mergers of acquisitions en de e-commercialisering van een bedrijf.

Daarnaast biedt de directie van Stable Advies een managementklankbord-functie aan, dat wil zeggen een coaching- en adviestraject voor individuele leden van een directie, een managementteam of een partnership. Stable Advies biedt tevens team mediation aan, waarover meer op deze site.

Stable Advies werkt vanaf de analyse tot en met de volledige invoering. Dus geen rapporten-cultuur, maar actie. Specialisten blijven ieder op hun eigen vakgebied. Dus geen onnodige, dure overlappingen. Stable co├Ârdineert strak volgens haar planningen. Dus geen irritante tijdsoverschrijdingen.

Marc Smeulers

Marc Smeulers